ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 14:05 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูเวียง เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ผลจากการตรวจ “ไม่พบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 “