ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 14:06 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์เครือข่าย โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง (ALL DEB IN ONE) โดยมีนายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือข่าย 11 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์” ภายใต้โครงการ “เทพฯเป็นหนึ่ง” ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565