การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 14:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561 มีครูผู้ช่วยเข้ารับกาประเมิน จำนวน 5 ราย โดยมีนายไตรเทพ ประทุมนนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี