ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 14:11 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะทำงานตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตรวจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทำแบบประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย จำนวน 31 คน ผลเป็นลบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565