โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด และอบายมุข

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 14:12 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงการอบรมห้องเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด และอบายมุข บูรณาการร่วมกับงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษารูปแบบออนไลน์ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้อง Library โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565