ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 14:14 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุทธ ประยูร ม.๕/๙ และ นายภรัณยู วัณณสุโภประสิทธิ์ ม.๕/๙ ซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ๒๕๖๔ จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ฝึกซ้อมโดย นางสาววันฉัตร จันทร์โต ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม และนางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ