โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการยุคใหม่

เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2022 11:34 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้สำนักงานผู้อำนวยการ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการยุคใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการ” พร้อมคณะวิทยากรจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการยุคใหม่” นำโดยนายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ หอประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม พ.ศ. 2565