ร่วมแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2022 11:38 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับนายวัชรพงษ์ อักษรดี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565