ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2022 14:53 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการ แม่บ้าน ร้านค้า จำนวน 1,341 คน ผลการตรวจเป็น Negative ทั้งหมด โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก ทีเอ็นเอช สหคลินิก เป็นผู้ตรวจคัดกรอง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565