ร่วมแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2022 14:54 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565