การประชุมโครงการทุนปั้นหมอ “THE NEXT DOCTOR 2022“

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2022 14:55 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานโครงการทุนปั้นหมอ “THE NEXT DOCTOR 2022“ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อระบบพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายด้วย AI ANALYSIS และรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565