รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2022 14:56 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในโอกาสได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จากนายอำนาจ วิชยานุวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564