โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ประจำปี 2564

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2022 11:29 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อรับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายวรรธนะ คำสอนทา และนายยงยุทธ องค์ศรัทธา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ และรับมอบกล้องโทรทรรศน์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่
และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่