ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2022 11:30 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการ แม่บ้าน ร้านค้า จำนวน 1,041 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากทีเอ็นเอส สหคลีนิค เป็นผู้คัดกรอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565