ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2022 11:31 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero west school DSN) เข้ารับรางวัลชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ในชื่อผลงาน “ดี เอส เอ็น รีไซเคิลเดรสฟินาเล่” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ 4” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายภคิน วรวรรณปรีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565