กิจกรรมทดสอบพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2022 10:06 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดกิจกรรมทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด คำนวณของนักเรียนซึ่งนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕