ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิดและเขียน “สืบสานการสวดโอ้เอ้วิหารราย”

เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2022 12:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิดและเขียน “สืบสานการสวดโอ้เอ้วิหารราย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน พร้อมทั้งอนุรักษ์ประเพณีการสวดโอ้เอ้วิหารรายให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรราม แสงสว่าง, นายนิพนธ์ รักรุ่ง และคณะ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕