การทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาวิชาหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2022 12:39 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานนักศึกษาวิชาทหาร พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ชาย จำนวน 178 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565