อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 9

เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2022 15:59 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 9 จังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน พ.ศ.2565