กิจกรรมรณรงค์ การสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก เรื่องถุงยางอนามัยในวัยรุ่น (Love Care ชวนเพื่อน คุยกัน 1,000 โรงเรียน)

เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2022 16:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม Love Care ชวนเพื่อน คุยกัน 1,000 โรงเรียน โดยทีมวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
ณ ห้องประชุมธงชัยเย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565