ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2022 15:58 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูยอดนักอ่าน” และด.ช อนุชา เจริญบุญ, นายไกรวิชญ์ เศรษฐกานนท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “นักเรียนยอดนักอ่าน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ​​​และได้รับเกียรติบัตรจาก นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี