กิจกรรมวันทานาบาตะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันที่ 7 เดือน 7

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2022 16:17 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทานาบาตะ และ วัฒนธรรมญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ โดยมีการจัดการประกวดแข่งขันทั้งสิ้น 3 รายการ ได้แก่ 1. การแข่งขันเล่าเรื่องตำนานวันทานาบาตะ 2. การแข่งขันวาดภาพวันทานาบาตะ และ 3. การประกวดเดินแบบคอสเพลย์ ณ หอประชุมโชติปาโล และ โดมสุขศรีการประชาร่วมใจ ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565