ศึกษาดูงาน “โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP”

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2022 16:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโครงการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕