ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2022 16:21 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ นายสมบูรณ์ สิบตรีพล และนางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอแสดงความยินดีแด่ นางสุกัญญา ด้วงแก้ว ได้รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕