การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ (The Competitions of Academic Skills) ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 12:34 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Speech Contest, Spelling Bees Contest, Singing Contest, Story Telling Contest และ Multi Skills Competition เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน D ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565