พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 12:38 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ CITY COLLEGE PLYMOUTH ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 และ NOVA SCOTIA INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางด้านวิชาการในหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นำเสนอโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ