กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้ากวาดและเก็บขยะ ฉีดล้างดินรมทางสาธารณะถนนสายหลักแลสายรองในพื้นที่ 17 สาย และพื้นที่สาธารณะ

เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 12:38 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้ ชุมนุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school DSN) เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี