ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2022 15:13 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน