Sparkle English Learners by KRU ICE

เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2022 15:29 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ในโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยวิทยากร นายดำเกิง มุ่งธัญญา หรือ ครูไอซ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ