รางวัล OBECQA

เขียนเมื่อ 23 สิงหาคม 2022 14:22 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA รุ่นที่ 1 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565