ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2022 12:38 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท การประกวดบทกวี “รางวัลช่อมะกอก” ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ (8th Olive Branch Awards 2022) ในโครงการประกวดสื่อสันติภาพรางวัลช่อมะกอก จัดโดยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์