ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2022 12:48 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นางศุภาพร พรหมมาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 2/2
“คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล” จัดโดย สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล เนปาล-ไทย-อินเดีย (Thamma Chot Mongkhol Foundation Nepal Thailand India) มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก (WORLD NATURAL RESOURCES SAFETY PROTECTION FOUNDATION ADMINISTRATION) และรัฐสภาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice – United Nations) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565