การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ระยะที่ 3 ในรูปแบบ Site Visit

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2022 12:50 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และคณะซึ่งดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ระยะที่ 3 ในรูปแบบ Site Visit เพื่อสะท้อนผลและพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565