ศึกษาดูงาน การจัดทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2022 12:53 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมาย โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 7 คน ศึกษาดูงานการจัดทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก โดยมีนางสาววิไลพร วรนามและนายจักรพันธ์ เพชรพราว เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565