ตรวจสุขภาพนักเรียน

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2022 13:19 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


งานอนามัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนและทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์สุขภาพ เดลต้า ไทยแลนด์ เป็นผู้ดำเนินการตรวจ เมื่อวันที่ 5 -9 กันยายน พ.ศ.2565