พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2022 13:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


8 กันยายน 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำโดย ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวรินทร์ ภัทรเมธากุล เป็นประธานในพิธี และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก สามารถระดมทุนการศึกษาได้ จำนวน 433 ทุน เป็นเงิน 1,051,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)