ค้นพบพรสวรรค์ ปั่นอาชีพในฝัน

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2022 13:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกับ GetupSchool และ True Love the Reality จัดกิจกรรมค้นพบตัวเองผ่านโปรแกรม HABITScan ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกสู่เส้นทางฝันที่ตั้งใจไว้ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565