นิทรรศการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2022 13:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)ได้จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวสุมาลี บัวเล็ก ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาสุขศรีการประชาร่วมใจ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565