การแข่งขันและการประกวดทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2022 13:28 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) จัดกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 อาทิ การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วัตถุตกไม่แตก การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเล่าวิทย์ให้ว้าว SIT-Talk การประกวดหนังสือพิมพ์สิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ การประกวด Fantasy Colorful Reuse เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 5-18 สิงหาคม พ.ศ. 2565