กิจกรรมส่องจันทร์ วันลอยกระทง

เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2022 7:17 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมาย ชมรมเยาวชนดาราศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดกิจรรม ส่องจันทร์ วันลอยกระทง ร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ณ วัดศรีประวัติ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565