การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน เทศกาลวันลอยกระทง

เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2022 7:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้งานศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบ นักเรียน นักศึกษา แบบบูรณการ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565 บริเวณศูนย์การค้าโลตัสพลัสมอลล์ ตลาดบีบี บางใหญ่ วัดหูช้าง และวัดศรีเรืองบุญ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565