นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร

เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2022 7:19 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและโอกาสของประเทศในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก ปี 2565 ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี