ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 14:08 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นายรัฐภูมิ ทองเจียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผ่านการสอบคัดเลือก วิชาชีววิทยา และเด็กชายภาคิน สุขจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ผ่านการสอบคัดเลือก วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565