ค่ายคุณธรรม ม.5 ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 14:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.5 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม และให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565