การตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 14:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565