อบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy

เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2022 14:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตามโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและ พิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นในหลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565