สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา2565

เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2022 8:51 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

 

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นม.1-2 จำนวน 1,205 คน ณ สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565