ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2023 16:55 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักเรียน
1.นางสาวนันทชพร กาญจนจุลจิตร
2.นางสาวพัทธนันท์ ฤทัยกุลพิพัฒน์
ครูผู้ดูแล 1.นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล
ครูผู้ดูแล 2.นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
2.แข่งขันแอโรบิคมัธยมศึกษาปีที่1-6 ได้รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักเรียน
1. นางสาวกรชวัล เรืองกิจพฤทธิ์
2. นางสาวชญาทิพย์ เทพพิทักษ์
3. นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว
4. นางสาวปาณิสรา วรประเสริฐ
5. นางสาวพรชนก ทองสุกมาก
6. นางสาวรุจาภา แสงพิทักษ์
7. นางสาวศติภา เชื่อประทุม
9. นางสาวเอมิกา นวมมะ
8. นางสาวอภัสนันท์ เกตุราทร
10. นางสาวไปรยา อยู่สา
ครูผู้ดูแล 1. นายศรัณยู ศรีม่วงพันธุ์
ครูผู้ดูแล 2. นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตน์
3.ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 3
1. นางสาวนันทชพร กาญจนจุลจิตร
2. นางสาวพัทธนันท์ ฤทัยกุลพิพัฒน์
ครูผู้ดูแล 1. นางสาวแสงเทียน วรชิน
ครูผู้ดูแล 2.นางสาวจันทกานติ วรรณอาภา
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565
ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี