กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านธุรกิจ

เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2023 16:32 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านธุรกิจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการประกอบอาชีพในอนาคต ณ วิสาหกิจชุมชนวังยาง และตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2566