การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2023 8:44 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และนายไตรเทพ ประทุมนนท์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 10มกราคมพ.ศ.2566 ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้